AZVO QA forum

Područja => Tematsko vrednovanje => Tematsko vrednovanje javnih znanstvenih instituta => Topic started by: Marina Matešić on 17 Studeni, 2010, 14:00:39 pm

Title: FAQ - Tematsko vrednovanje sljedeći koraci
Post by: Marina Matešić on 17 Studeni, 2010, 14:00:39 pm
Kakav je postupak nakon predaje samoanalize te koji su sljedeći koraci za naš institut?

Sljedeći je korak: 2. Odabir članova povjerenstva za vrednovanje - u tijeku.

- odabire ih i Akreditacijski savjet Agencije  
- za sve organizacije u jednom znanstvenom području odabire se jedno povjerenstvo (5 područja).

Sastav Povjerenstva:
- jedan znanstvenik iz područja vrednovanja –znanstvenik iz inozemstva
- jedan znanstvenika s iskustvom u upravljanu znanstvenom organizacijom – znanstvenik iz inozemstva
- predstavnik Nacionalnog vijeća za znanost
- predstavnik Agencije za znanost i visoko obrazovanje – koordinator (bez prava glasa)

Vaš institut bit će obavješten o sastavu povjerenstva, kako bi se izbjegla svaka mogućnost sukoba interesa.

Korak 3. Vrednovanje izvješća o samoanalizi koje su pripremile znanstvene organizacije -  provode članovi Povjerenstva

Korak 4. Posjet institucijama


Više: http://www.azvo.hr/hr/tematsko-vrednovanje-javnih-znanstvenih-instituta
Title: Odg: FAQ - Tematsko vrednovanje sljedeći koraci
Post by: Marina Matešić on 15 Lipanj, 2011, 11:18:18 am
Kakav je postupak nakon posjeta stručnog povjerenstva institutu te koji su sljedeći koraci za naš institut?

Nakon odrađenog posjeta znanstvenom institutu, stručno povjerenstvo dužno je izraditi i dostaviti agenciji svoju prosudbu u obliku izvješća temeljem dokumenata prikupljenih od strane instituta te razgovora tijekom posjeta.  Povjerenstvo izrađuje i preporuke za poboljšanje na razini čitavog znanstvenog područja, odnosno za sve javne institute upisane u upisnik pod određenim područjem znanosti. Nakon primitka završnih izvješća, odobrenih od strane svih članova povjerenstva, agencija će izvješća proslijediti institutima na očitovanje.

Koraci:
________________________________________
Očitovanje institucija

Izvješće se šalje vrednovanoj instituciji koja se na njega može očitovati u roku od 20 dana. Očitovanje institucije priložit će se uz izvješće stručnog povjerenstva kao dio završnog izvješća.
U ovom postupku tematskog vrednovanja javnih znanstvenih instituta predviđamo primitak konačnih verzija izvješća stručnih povjerenstava do kraja lipnja 2011. Instituti će se tada moći očitovati u periodu dužem od predviđenog samim postupkom zbog ljetnih praznika i godišnjih odmora. Agencija će o konačnom datumu za slanje očitovanja obavijestiti institute no institutima će se zasigurno ostaviti dovoljno vremena da tijekom ljeta i početka slijedeće akademske godine (početak rujna) izrade te usuglase svoja očitovanja unutar svojih instituta i njegovih članova.
________________________________________
Završno izvješće


Završno izvješće u ovom postupku koje se sastoji od 5 područnih izvješća i očitovanja institucija (ukoliko ga institucija dostavi), AZVO prosljeđuje Akreditacijskom savjetu, Nacionalnom vijeću za znanost te Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa (po potrebi i Vladinim i Saborskim odborima zaduženima za znanost i tehnologijski razvoj) te objavljuju na mrežnim stranicama Agencije.

U slučaju negativne ocjene Agencija može pokrenuti postupak reakreditacije po službenoj dužnosti ili na prijedlog ministra.