AZVO QA forum

Područja => Reakreditacija visokih učilišta 2011/2012 => Resursi: stručne službe, prostor, oprema i financije => Topic started by: Odjel za akreditaciju VO on 09 Studeni, 2011, 10:08:25 am

Title: Često postavljana pitanja - Resursi
Post by: Odjel za akreditaciju VO on 09 Studeni, 2011, 10:08:25 am
ZA KOJE RAZDOBLJE SE ISPUNJAVAJU FINANCIJSKI PODACI?
Podaci se ispunjavaju za posljednje dvije kalendarske godine.

U KOJEM SE FINANCIJSKOM OBLIKU ISPUNJAVAJU FINANCIJSKI PODACI (KUNAMA I LIPAMA, KUNAMA, TISUĆAMA KUNA)?
Nije strogo utvrđeno, ali ako koristite tisuće kuna, molimo da to naznačite iznad tablice.

7.A) ŠTO SE MISLILO POD ANALIZOM BROJA ADMINISTRATIVNOG, TEHNIČKOG I POMOĆNOG OSOBLJA U ODNOSU PREMA TEHNIČKOJ I DRUGOJ OPREMI ZA ODRŽAVANJE, ODNOSNO NA KOJI NAČIN DA KOMPARIRAMO TE KATEGORIJE.
TAKOĐER KOD USPOREDBE ISTOG OSOBLJA S „ZAPOSLENIM NASTAVNICIMA I SURADNICIMA“ , DALI SE MISLI NA STALNO ZAPOSLENE „NASTAVNIKE I SURADNIKE“.
U spomenutom se poglavlju broj administrativnog, tehničkog i pomoćnog osoblja analizira u odnosu prema broju zaposlenih nastavnika i studenata, broju studenata, ali se u odnosu na tehničku i drugu opremu promatra broj tehničkog osoblja kako bi se procijenila dostatnost osoblja za održavanje opreme;
U usporedbi spomenutog osoblja sa „zaposlenim nastavnicima i studentima“, treba napisati broj stalno zaposlenih nastavnika i suradnika (u punom radnom odnosu).

TABLICA 7.1.-7.4. ŠTO SE PODRAZUMIJEVA POD POJMOM "IDENTIFIKACIJA ZGRADE".
Identifikacija zgrade nije kolona koju je obavezno ispuniti ukoliko nemate više različitih zgrada, ona služi da učilišta u kojima se nastava i ostale djelatnosti odvijaju na više lokacije mogu opisati funkcije određene zgrade (npr. glavna zgrada, dekanat, itd.) odnosno adresa zgrade (7.2. - 7.4.)

TABLIC A 7.10. MOŽETE LI POJASNITI KOJE TOČNO PODATKE TRAŽITE U OKVIRU TABLICE NAVEDITE PODATKE O OPREMLJENOSTI KNJIŽNICE, PO POJEDINOM STUPCU?

Broj naslova knjiga - odnosi se na ukupan broj naslova knjiga koje imate u knjižnici

Broj udžbenika - odnosi se na ukupan broj udžbenika koje imate u knjižnici (broj udžbenika podrazumijeva sve udžbenike bez obzira na broj primjeraka)

Ocjena suvremenosti knjiga i udžbenika (od 1– 5) - sami procijenite suvremenost knjiga i udžbenika koje posjeduje vaša knjižnica ocjenom od 1-5

Broj naslova inozemnih časopisa - napišite broj naslova inozemnih časopisa u vašoj knjižnici

Broj naslova domaćih časopisa - napišite broj naslova domaćih časopisa u vašoj knjižnici

Ocjena funkcionalnosti kataloga knjiga i časopisa - procijenite ocjenom od 1-5 funkcionalnosti kataloga knjiga i časopisa

Ocjena opremljenosti (od 1 – 5) - mogućnosti kopiranja za nastavnike i studente,  nabava  kopija iz drugih knjižnica,  katalozi radova nastavnika itd.

Ocijenite kvalitetu i dostupnost elektroničkih sadržaja (od 1 – 5) - sami ocijenite ocjenom od 1-5 kvalitetu dostupnost elektroničkih sadržaja( pod elektronskim se sadržajima podrazumijevaju elektronska izdanja knjiga, časopisa, baze podataka, ali i katalozi vlastite i vanjskih knjižnica)