AZVO QA forum

Područja => Reakreditacija visokih učilišta 2012/2013 => Znanstvena i stručna djelatnost/Stručna i istraživačka djelatnost => Topic started by: Odjel za akreditaciju u visokom obrazovanju on 29 Studeni, 2012, 09:39:17 am

Title: Izdavanja dop. za obavljanje znan. djelat. i visokog obraz-objedinjeni postupak
Post by: Odjel za akreditaciju u visokom obrazovanju on 29 Studeni, 2012, 09:39:17 am
U ovom ciklusu reakreditacije institucija u visokom obrazovanju Agencija provodi objedinjenu reakreditaciju visokoobrazovne i znanstvene djelatnosti. Objedinjeno vrednovanje provodi se za one institucije koje su upisane u Upisnik znanstvenih organizacija te za one koje prema Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju moraju biti upisane u upisnik kako bi održavale sveučilišne studijske programe. Sjedinjeni postupci vrednovanja te uvjeti za izdavanje pozitivne preporuke visokom učilištu propisani su Zakonom o osiguravanju kvalitete iz kojeg izdvajamo članak 22, st. 9. točku 4:
„Pozitivna akreditacijska preporuka izdat će se visokom učilištu koje ima upis u Upisnik znanstvenih organizacija u svakom znanstvenom polju u kojemu izvodi sveučilišne studijske programe“
te  stavak 10.
„Pozitivna akreditacijska preporuka izdat će se znanstvenoj organizaciji koja ispunjava sljedeće uvjete:
1. usvojen višegodišnji strateški program znanstvenih istraživanja u znanstvenom području u kojem obavlja djelatnost,
2. osiguran potreban broj zaposlenih znanstvenika izabranih u odgovarajuće znanstveno zvanje ili s odgovarajućim brojem znanstvenih radova,
3. osiguran odgovarajući prostor i oprema,
4. osigurana potrebna novčana sredstva za rad.“


Za više informacija (poput sadržaja strateškog programa istraživanja te broja zaposlenih znanstvenika) pozivamo vas da detaljnije proučite pravilnik o reakreditaciji znanstvenih organizacije (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_83_2375.html), i to članak 7 – 'Uvjeti za reakreditaciju', odnosno članak 3. stavak 1. točka 1. za sadržaj strateškog programa istraživanja. Također vas pozivamo da u slučaju nejasnoća postavite pitanja.

Title: Odg: Izdavanja dop. za obavljanje znan. djelat. i visokog obraz-objedinjeni postupak
Post by: Martina on 21 Prosinac, 2012, 12:36:56 pm
Molimo Vas odgovor na pitanje vezano uz Tablicu 5.3. Bibliografija: Upisuju li se u prvi stupac - ukupan broj radova - i radovi honorarnih nastvanika, odnosno vanjskih suradnika?
Title: Odg: Izdavanja dop. za obavljanje znan. djelat. i visokog obraz-objedinjeni postupak
Post by: Odjel za akreditaciju u visokom obrazovanju on 21 Prosinac, 2012, 12:41:43 pm
U tablicu 5.3. Uputa za sastavljanje samoanalize veleučilišta i visokih škola ne upisuje se broj honorarnih nastavnika, odnosno vanjskih suradnika.
Title: Odg: Izdavanja dop. za obavljanje znan. djelat. i visokog obraz-objedinjeni postupak
Post by: Martina on 21 Prosinac, 2012, 13:05:15 pm
Zahvaljujem na brzom odgovoru! A što se onda točno unosi u prvi stupac - ukupan broj radova?
Title: Odg: Izdavanja dop. za obavljanje znan. djelat. i visokog obraz-objedinjeni postupak
Post by: Odjel za akreditaciju u visokom obrazovanju on 21 Prosinac, 2012, 13:34:31 pm
Nastavnika zaposlenih na vašoj instituciji.
Title: Odg: Izdavanja dop. za obavljanje znan. djelat. i visokog obraz-objedinjeni postupak
Post by: Martina on 21 Prosinac, 2012, 15:06:42 pm
A po čemu se ona razlikuju kolona ''Ukupan broj radova'' i ''Broj radova nastavnika'', ako se u obje kolone unose podaci o radovima nastavnika naše institucije? Točnije, kako doći do podatka za kolonu ''Ukupan broj radova''?
Title: Odg: Izdavanja dop. za obavljanje znan. djelat. i visokog obraz-objedinjeni postupak
Post by: Odjel za akreditaciju u visokom obrazovanju on 27 Prosinac, 2012, 10:00:16 am
„Ukupan broj radova“ – broj ukupnih radova vezanih uz vaše visoko učilište.
„Broj radova nastavnika“ – odnosi se na stalno zaposlene nastavnike vašeg visokog učilišta.

Jedan primjer:
Ukoliko su jedan rad napisala 3 koautora sa iste ustanove, to se prikazuje na sljedeći način:
Ukupan broj radova: odnosi se na ustanovu = 1
Broj radova nastavnika: rad se pribraja svakom nastavniku = 3
Broj radova koji su zajednički napisala dva ili više nastavnika: odnosi se na ustanovu = 1