AZVO QA forum

Područja => Unaprjeđenje sustava MOZVAG => Topic started by: Odjel za analitiku i statistiku on 06 Listopad, 2016, 11:39:55 am

Title: Rasprava o radu u sustavu Mozvag
Post by: Odjel za analitiku i statistiku on 06 Listopad, 2016, 11:39:55 am
Na ovim stranicama možete iznijeti probleme na koje nailazite u radu sa sustavom Mozvag te prijedloge za poboljšanja. Napomenuli bismo da nas zanimaju i tehnički problemi na koje ste nailazili u radu, iako je za njihovo rješavanje zaduženo Srce, a ne AZVO.
Title: Odg: Rasprava o radu u sustavu Mozvag
Post by: Stipe Gorenjak on 24 Listopad, 2016, 12:08:58 pm
Pozdrav,

samo kratko bih započeo neke teme koje bi po meni bile korisne kako bi se unaprijedio MOZVAG:
- bolje povezivanje sustava MOZVAG i ISVU (u ISVU sustavu mnoge su informacije, koje nisu dostupne u MOZVAG-u, a potrebne su, npr. veza nastavnika - predmet - studijski program, opterećenja nastavnika, po grupama,)
- omogućiti unutar MOZVAG-a da se može odraditi procedura predlaganja novih studijskih programa, koje se sada vode kroz razne obrasce u word-u ili excel-u (može se omogućiti ocija, da se generira završni  pdf, doc dokument, jako dobro bi bilo kada bi se omogućilo dvojezičnost (HR/EN))
- pozdravljam inicijativu da se kroz MOZVAG omogući priprema dokumentacije potrebne za SAMOANALIZU (tj. sve potrebno za vanjsko vrednovanje)
- kadrovski podaci (zvanja, datumi zadnjeg imanovanja, ... ISVU - MOZVAG)
- omogućiti unos podatka u MOZVAG korištenjem REST API-a
- možda razmišljati da sučelje prema MOZVAG-u bude web orijentirano
- omogućiti autetifikaciju korištenjem AAI@edu.hr sustava
Title: Odg: Rasprava o radu u sustavu Mozvag
Post by: Odjel za analitiku i statistiku on 25 Listopad, 2016, 11:38:47 am
Poštovani gospodine Gorenjak,
hvala Vam na dostavljenim prijedlozima. Većina prijedloga je u skladu s već planiranim unaprjeđenjima Mozvaga pa vjerujemo da će novi sustav biti  izrađen na obostrano zadovoljstvo.

Srdačan pozdrav,
Title: Odg: Rasprava o radu u sustavu Mozvag
Post by: SFSB on 07 Studeni, 2016, 14:24:54 pm
Pozdrav,
Molim Vas da li moguće da se prilikom unosa satnice za nastavnike i suradnike ukine dodatni unos opterećenja po pojedinom nastavniku na bazi postotaka.
Unaprijed hvala
Title: Odg: Rasprava o radu u sustavu Mozvag
Post by: Odjel za analitiku i statistiku on 08 Studeni, 2016, 12:03:53 pm
Poštovani,
unos opterećenja pojedinih nastavnika na bazi postotka za vrste nastave na pojedinom kolegiju potreban je kako bi se dobio točan podatak o udjelu broja sati koje izvode nastavnici zaposleni na visokom učilištu. Primjerice, kada 30 sati predavanja na nekom kolegiju izvode 2 nastavnika od kojih je jedan zaposlenik visokog učilišta a drugi je honorarni nastavnik, bitno je imati podatak o udjelima opterećenja ta dva nastavnika u svrhu izračuna pokrivenosti ukupnog broja norma sati na studijskom programu vlastitim nastavnim kadrom – sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju dopusnice, te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskih programa i reakreditaciju visokih učilišta („Narodne novine“, broj 24/10).
Očekujemo da će se ubuduće u Mozvagu za svakog nastavnika evidentirati i izračunavati njegovo/njezino ukupno nastavno opterećenje na svim studijskim programima na kojima sudjeluje u izvođenju nastave što dosad nije bio slučaj. Tako bi se moglo izbjeći dodatno unošenje podatka o postotku izvođenja nastave na predmetu jer će ga program sam izračunati na temelju evidentiranih podataka o predmetu i opterećenju nastavnika.
Srdačan pozdrav
Title: Odg: Rasprava o radu u sustavu Mozvag
Post by: SFSB on 16 Studeni, 2016, 09:40:22 am
Poštovani,
Kada kažete da se planira evidentiranje ukupnog opterećenja za nastavnika na svim studijskim programima što do sada nije bio slučaj. Da li tu mislite da će biti zbrojeno opterećenje nastavnika na svim studijskim programima na jednoj instituciji (npr. preddiplomski + diplomski+poslijediplomski) ili će tome biti zbrojeni  i sati eventualno održani na ostalim drugom učilištu i/ili visokom učilištu ako tamo izvodi nastavu kao vanjski suradnik.
Unaprijeh hvala i lijep pozdrav
Title: Odg: Rasprava o radu u sustavu Mozvag
Post by: Odjel za analitiku i statistiku on 23 Studeni, 2016, 10:59:42 am
Poštovani/a,
da, uz uvidenciju ukupnog opterećenja nastavnika na svim studijskim programima na matičnoj ustanovi, planira se evidentirati i održana nastava na drugim visokim učilištima u svojstvu vanjskog suradnika. Tako bismo imali podatak o ukupnom (zbrojenom) opterećenju nastavnika sa svih visokih učilišta na kojima sudjeluje u izvođenju nastave.
Srdačan pozdrav
Title: Odg: Rasprava o radu u sustavu Mozvag
Post by: Kruno Miličević-FERIT Os on 29 Prosinac, 2016, 17:59:50 pm
Evo nekoliko prijedloga i komentara:

1.   Bude problematična situacija kada druga (matična) ustanova ima pravo za izmjenu podataka nastavnika, pa se možda ubuduće može omogućiti izmjena podataka i drugim ustanovama na kojima je angažiran nastavnik (kao vanjski suradnik) tako da se ne mora uvijek „čekati“ matična ustanova da izmijeni podatak, tj. pretpostavljam da matična ustanova ne bi imala ništa protiv da netko umjesto njih odradi „njihov“ posao (a pretpostavljam da u logovima može biti navedeno tko je kad što mijenjao, pa će situacija biti „pod kontrolom“).

2.   U „Pravilniku o sadržaju dopusnice…“ (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_02_24_575.html) naveden je i uvjet, članak 13., stavak (2), koji se odnosi na sveučilišne studije:
„Od ukupnog broja norma sati za predloženi studijski program najmanje jednu polovicu trebaju izvoditi zaposlenici s punim radnim vremenom izabrani u znanstveno-nastavna i/ili umjetničko-nastavna zvanja.“

Budući da recimo na našem fakultetu (a vjerojatno je to čest slučaj i na ostalim, većinom tehničkim fakultetima) imamo niz predmeta s laboratorijskim i konstrukcijskim vježbama koje, u svrhu osiguranja kvalitete nastave, zahtijevaju velik broj grupa nastave, tj. relativno nizak broj studenata po jednoj grupi, možemo imati problema s gore navedenim uvjetom „pokrivenosti“. Primjer problema i prijedlog rješenja su poslani voditeljima radionica na adrese marina.grubisic@azvo.hr; davor.juric@azvo.hr.

Na isti način bi se mogla napraviti izmjena i za uvjet koji se odnosi na stručne studije:
„Od ukupnog broja norma sati za predloženi studijski program najmanje jednu trećinu trebaju izvoditi zaposlenici s punim radnim vremenom izabrani u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna ili nastavna zvanja.“

3.   U satnicu koja se koristi za računanje pokrivenosti (bilo na trenutačni način, bilo na način koji je pod 2. točkom predložen kao „logičniji“) nema smisla za sveučilišne studije uračunavati satnicu za predmete kod kojih nije potreban znanstveni pristup (npr. na tehničkim fakultetima tjelesna kultura, strani jezici i sl.), pa nemaju potrebe imati niti nositelja u znanstveno-nastavnom zvanju. Stoga nije logično tu satnicu uzimati u obzir pri izračunu pokrivenosti, pa se predlaže mogućnost označavanja u Mozvagu predmeta za koje nije potreban znanstveni pristup kako se oni ne bi uračunavali u pokrivenost.

4.   Način izračuna svih parametara po kojima se vrednuju visoka učilišta i njihove vrijednosti treba učiniti maksimalno jasnim/vidljivim/transparentnim!

5.   Za što više podataka omogućiti import iz ISVU-a, npr. za studijske programe, predmete i nastavnike na predmetima. Pritom uzeti u obzir mogućnost da su neki isti predmeti nekad u ISVU navedeni kao jedan predmet s jednom šifrom, a nekad kao odvojeni predmeti sa dvije šifre, npr. u slučaju da se izvode na različitim semestrima dva studijska programa i sl. Svakako ostaviti mogućnost editiranja importiranih podataka kako bi se mogle uzeti u obzir neke specifičnosti koje nisu obuhvaćene ISVU-podacima ili nisu dobro importirane.

6.   Pred sljedeći reakreditacijski ciklus najmanje 12 mjeseci prije početka ciklusa obavijestiti sve dotične institucije o kriterijima vrednovanja.
Title: Odg: Rasprava o radu u sustavu Mozvag
Post by: Kruno Miličević-FERIT Os on 29 Prosinac, 2016, 18:18:15 pm
Usput rečeno, privitak na koji se pozivam u 2. točki svog prethodnog posta htio sam i ovdje objaviti, ali je bilo nekih tehničkih problema:
"Nije moguće spremati u direktorij za privitke. Vaš privitak ili avatar ne može biti spremljen."

Ako mi možda moderator može pomoći oko uklanjanja te greške, navedeni privitak mogu objaviti i na forumu kao "inspiraciju" za ostale sudionike koji se prepoznaju u istom opisanom problemu.


Pozdrav iz Osijeka uz najbolje želje za 2017. godinu!