AZVO QA forum

Područja => Reakreditacija visokih učilišta 2011/2012 => Studenti => Topic started by: Odjel za akreditaciju VO on 09 Studeni, 2011, 10:03:11 am

Title: Često postavljana pitanja - Studenti
Post by: Odjel za akreditaciju VO on 09 Studeni, 2011, 10:03:11 am
3.D) NAVEDITE MJERE KOJIMA SE OSIGURAVA NEPRISTRANOST I OBJEKTIVNOST NA ISPITIMA. MOŽETE LI DETALJNIJE OBJASNITI NA KAKVE SE MJERE OVDJE MISLI. DA LI SE OVDJE PODRAZUMIJEVA DA BI TREBALO UVESTI MJERE PROVJERE REZULTATA NPR. PISMENIH ISPITA I TKO BI BIO KOMPETENTAN I OVLAŠTEN OBAVLJATI TAKAV POSAO (ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU) ILI SE MISLI NA PRIMJENU ETIČKIH KODEKSA, PRAVILNIKA/PRIRUČNIKA O KVALITETI I SL.?
U skladu s člankom 18. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta:
(1) U svrhu osiguravanja usporedivosti predloženih studijskih programa s akreditiranim srodnim studijskim programima u zemljama Europske unije visoka učilišta su dužna zadovoljiti sljedeće minimalne institucionalne pretpostavke:
1. donijeti opću strategiju razvoja visokog učilišta, te eventualne pojedinačne strategije ili akcijske planove i godišnje javno izvještavati o njihovoj provedbi;
2. definirati i objaviti svoje standarde i propise za provjeru stečenih ishoda učenja (ispitni postupci) u sklopu svih studija koje visoko učilište izvodi, uključujući metode provjere, osiguranja kvalitete, nepristranosti, transparentnosti, postupaka u slučajevima žalbi i drugim relevantnim područjima.

TABLICA 3.2. DA LI SE U UPISUJU PODATCI ZA AKADEMSKU ILI KALENDARSKU GODINU?
Broj završenih studenata u 3 protekle akademske godine. Broj nezaposlenih je sadašnji broj.