AZVO QA forum

Područja => Reakreditacija visokih učilišta 2011/2012 => Studijski programi => Topic started by: matekosor on 09 Prosinac, 2011, 07:39:53 am

Title: E-kolegiji
Post by: matekosor on 09 Prosinac, 2011, 07:39:53 am
Koje uvjete mora zadovoljavati kolegij da bi spadao u kategoriju E-kolegija?

Na Pomorskom odjelu Sveučilišta u Zadru imamo kolegije koji velik dio sadržaja iznose u elektroničkom obliku. Npr. Matematika 1 na web stranicama ima dostupan:
- potpuni video uz zvuk sa seminara i predavanja uz mogućnost preuzimanja bilješki nastavnika
- svu literaturu i domaće zadaće u elektronskom obliku (pdf knjige)
- zahtjev prisutnosti na predavanjima i vježbama radi dobivanja potpisa može se ispuniti gledanjem video materijala s predavanja i vježbi na udaljenoj lokaciji u bilo kojem trenutku
- radi polaganja ispita student mora fizički doći na ispit na lokaciju učilišta (ispit nije elektronski)
- elektronski dostupni skenirani pismeni ispiti svakog studenta u posljednjih godinu dana

Neki drugi predmeti poput Zaštite mora i morskog okoliša na webu:
- nemaju video seminara i predavanja, ali
- izvođenje predmeta velikim dijelom temelje na materijalima u elektronskom obliku poput manjih i većih testova (domaće zadaće i kolokviji)

Uz poštovanje,

Mate Kosor