Dobrodošli, Gost. Molimo, prijavite se ili se registrirajte.
Jeste li propustili aktivacijsku email poruku?
12 Lipanj, 2021, 23:37:52 pm
Forum Pomoć Traži Kalendar Prijava Registracija
Novosti:

AZVO QA forum | Područja | Reakreditacija visokih učilišta 2011/2012 | Topic: Često postavljana pitanja - REAKREDITACIJA « natrag naprijed »
 Str: [1] Dolje Ispis
Autor Tema: Često postavljana pitanja - REAKREDITACIJA  (Posjeta: 8425 )
Odjel za akreditaciju VO
Global Moderator
Full Member
*****
Postova: 49


Profil WWW Email
« : 09 Studeni, 2011, 10:00:41 am »

Općenita pitanja

MOLIM VAS ODGOVORITE U KOJEM OBLIKU BI TREBALI POSLATI/DOSTAVITI DOKUMENT SAMOANALIZE. PRIMJERICE, ELEKTRONIČKU VERZIJU U PDF FORMATU ILI NEKOM DRUGOM. KAKO POSLATI ENGLESKU I HRVATSKU VERZIJU DOKUMENTA, I SL.? DOSTAVLJA LI SE ISPRINTANA KOPIJA PREPORUČENO I NA KOGA NASLOVLJAVAMO?
U dokumentu "Postupak reakreditacije visokih učilišta" koji se nalazi i na agencijskim web stranicama piše:
"Samoanalizu koju potpisuje njegov čelnik, visoko učilište dostavlja u pisanom i elektronskom obliku (na CD-u) na hrvatskom i engleskom jeziku Agenciji..."

Samonalizu možete dostaviti na adresu:
Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Odjel za akreditaciju u visokom obrazovanju
Donje Svetice 38/5
10000 Zagreb

U POSTUPKU REAKREDITACIJE STOJI DA SE SAMOANALIZA DOSTAVLJA AGENCIJI U PISANOM I ELEKTRONSKOM OBLIKU (NA CD-U), NA HRVATSKOM I ENGLESKOM JEZIKU. U KOJEM BROJU PRIMJERAKA?
Pisani oblik: jedan primjerak na hrvatskom i engleskom.
Elektronički oblik: 5 CD-ova za 5 članova povjerenstva, dokumenti na hrvatskom i engleskom.

GDJE DEKAN POTPISUJE ISPISANI PRIMJERAK SAMOANALIZE (NA 1. STRANI GDJE JE NJEGOVO IME ILI NA KRAJU)?
Dekan slobodno potpiše u dopisu u kojem navodite da nam dostavljate samoanalizu.

POSTOJI LI OGRANIČENJE U BROJU STRANICA ZA IZRADU SAMOANALIZE?
Ne postoji, osim toga, u uvodu dokumenta piše: Niže navedene natuknice služe kao vodilja u sastavljanju samoanalize, što ne isključuje slobodu uprave visokog učilišta da iznese i dodatne elemente koji mogu biti značajni za analizu rada visokog učilišta.

DA LI SE TABLICE OSTAVLJAJU NA KRAJU SVAKOG POGLAVLJA SAMOANALIZE KAKO JE TO U UPUTAMA SLOŽENO ILI SE UBACUJU U TEKST NA MJESTO GDJE SE KOMENTIRAJU.
Na kraju svakog poglavlja.

DA LI UZ SAMOANALIZU TREBA DOSTAVITI I ODLUKU O USVAJANJU SAMOANALIZE?
Molimo Vas da nam dostavite i Odluku o usvajanju samoanalize.
DA LI U SASTAVLJANJU SAMOANALIZE MORAMO REDOSLIJEDOM  ODGOVARATI NA PITANJA KOJA STE DALI U UPUTAMA, ILI NPR. ZNANSTVENU DJELATNOST MOŽEMO OPISATI I NA DRUGI NAČIN I DRUGIM REDOSLIJEDOM, S TIM DA  SE KROZ TEKST DOBIJU ODGOVORI NA SVA POSTAVLJENA PITANJA?
Radi lakše čitljivosti i ujednačenosti molimo da samo iznimno odstupite od redoslijeda koji je naveden. Naravno, pozvani ste da iznesete dodatne elemente ukoliko smatrate da je to potrebno.

DA LI UPUTNO U SAMOANALIZI STAVLJATI PRILOGE, KAO ŠTO SU TO NPR.: SAŽECI ZNANSTVENIH PROJEKATA, POPISI KNJIGA I SL.?
Kao što je navedeno na početku Uputa:
„Niže navedene natuknice služe kao vodilja u sastavljanju samoanalize, što ne isključuje slobodu uprave visokog učilišta da iznese i dodatne elemente koji mogu biti značajni za analizu rada visokog učilišta.“ -> ukoliko se radi o obimnijem sadržaju, predlažemo da ih izdvojite iz samoanalize u posebne priloge.

KOJE DOKUMENTE JE POTREBNO PRIPREMITI ČLANOVIMA POVJERENSTVA NA UVID, OSIM AKATA?
Osim akata, molimo da svakako pripremite i dokumente koji se spominju u samoanalizi (strategija ustanove, SWOT analiza ukoliko ste je napisali, zapisnici/izvješća sa sastanaka tijela za osiguravanje kvalitete, studentske ankete i sl.)
Također, tijekom posjete članovi povjerenstva mogu zatražiti dodatna pojašnjenja/dokaze određenih navoda iz samoanalize pa vas molimo da imate i to na umu prilikom pripreme za posjet.

NA KOJI NAČIN ĆE POVJERENSTVO PROVJERAVATI PODATKE VEZANE ZA NPR. BIBLIOGRAFIJU?
Za istinitost podataka jamči dekan svojim potpisom na dokumentu samoanalize, a podaci su podložni nasumičnoj provjeri preko raspoloživih baza podataka.

KAKO SE EVIDENTIRAJU BORAVCI ILI BIBLIOGRAFIJE NASTAVNIKA KOJI NISU DANAS U RADNOM ODNOSU NA NAŠEM UČILIŠTU? AKO JE NASTAVNIK ČIJI SE BORAVCI ILI RADOVI BROJE DANAS ZAPOSLENIK DRUGOG UČILIŠTA, A DO PRIJE GODINU DANA BIO ZAPOSLENIK NAŠEG UČILIŠTA, DA LI SE NJEGOVI BORAVCI ILI RADOVI TERETE SAMO NA DRUGO UČILIŠTE ČIJI JE TRENUTNO ZAPOSLENIK, ILI DRUKČIJE...?
Kako se u samoanalizi gleda znanstvena produktivnost cijelog učilišta, molimo da navedete i radove nastavnika koji više nisu u radnom odnosu na vašem učilištu, ali su u zadnjih pet godina kao vaši zaposlenici objavljivali radove.

1.   Upravljanje visokim učilištem i osiguravanje kvalitete

1.O) NAVEDITE KADA STE I NA KOJI NAČIN REAGIRALI I/II SUDJELOVALI U DONOŠENJU ODLUKA OD JAVNOG INTERESA.  MOLIMO POJAŠNJENJE, NA ŠTO SE TOČNO ODNOSI PITANJE?

Pitanje se odnosi na kontekst društvene odgovornosti visokog učilišta – traži se da se navede situacija u kojima je vaša institucija ili pojedini njeni nastavnici reagirala na pitanja od šireg društvenog interesa (studije, analize, javni istupi, izjave za javnost, upozorenja na probleme u društvu i slično).

JE LI POTREBNO RADITI I PRILOŽITI SWOT ANALIZU VISOKOG UČILIŠTA ILI JE DOVOLJNO NAZNAČITI TKO JE ZADUŽEN ZA TU AKTIVNOST U SKLOPU VISOKOG UČILIŠTA?
Za sada je dovoljno ispuniti tablicu u samonalizi u dijelu gdje se spominje SWOT analiza (Tablica 1.1.), no uvijek postoji mogućnost da stručno povjerenstvo prilikom posjete visokom učilištu zatraži na uvid dodatni dokument (SWOT analizu).

2.   Studijski programi

2.C) TOČKA 3. -  OBJASNITE KOJOM STE SE METODOLOGIJOM SLUŽILI ZA ODREĐIVANJE ISHODA UČENJA U PLANIRANJU STUDIJSKIH PROGRAMA. NAVEDITE NA JEDNOM PRIMJERU STUDIJSKOG PROGRAMA POVEZIVANJE OBVEZNIH KOLEGIJA I KOMPETENCIJA KOJE SE STJEČU.
ŠTO SE PODRAZUMIJEVA POD OVOM TOČKOM?
Trebate navesti način na koji ste povezali kompetencije koje se stječu studijskim programom sa ishodima učenja svakog kolegija ili prikazati neku drugu metodologiju kojom ste se služili tijekom izrade ishoda učenja.

2. D) OPIŠITE I OCIJENITE NASTAVNE METODE, PROVEDBU PRAKTIČNE I TERENSKE NASTAVE.
DA LI SE OVDJE MISLI NA NASTAVNE METODE ISKLJUČIVO U OKVIRU PRAKTIČNE I TERENSKE NASTAVE ILI JE POTREBNO OPISATI I OCIJENITI NASTAVNE METODE U SVIM OBLICIMA IZVOĐENJA NASTAVE?
Nastavne metode u svim oblicima izvođenja nastave, molimo poseban osvrt na provedbu praktične i terenske nastave, pogotovo u smislu evidencije njenog pohađanja i vrednovanje studenata.

2. J)NAVEDITE  I OPIŠITE FORMALNE MEHANIZME ZA ODOBRENJE, PROVJERE I PRAĆENJE VAŠIH PROGRAMA I KVALIFIKACIJA.
ŠTO SE MISLI POD „FORMALNI MEHANIZMI“?
Formalni mehanizmi se u ovom kontekstu odnose na postupke i načine koje ste uspostavili prilikom samoakreditacije studijskih programa javnih sveučilišta odnosno formalne postupke praćenja kvalitete i po potrebi dorade već postojećih studija.

TABLICA 2.2. ŠTO JE RED PREDAVANJA? JE LI TO RASPORED ILI MOŽDA AKADEMSKI KALENDAR?
Red predavanja bi trebao biti jednostavno tjedni raspored predavanja za sve kolegije pojedinog studijskog programa koji slijedi na temelju izvedbenog plana. Npr. Sveučilište u Splitu od prošle godine od svih sastavnica da raspored objave na svojim web stranicama.

JE LI POTREBNO ISPISATI, ODNOSNO PRILOŽITI I KURIKULUME KOLEGIJA?
Ne.

TABLICA 2.3. I 2.4. MOLIM VAS KOJI PODATAK SE TRAŽI U POSLJEDNJOJ KOLONI TABLICE "PROSJEČNA OCJENA". ODNOSI LI SE TO NA PROSJEČNU OCJENU DODIPLOMSKOG STUDIJA ILI NA OCJENU IZ SREDNJE ŠKOLE?
Prosječna ocjena traži se za nižu razinu obrazovanja.
U slučaju specijalističkog diplomskog stručnog studija to je stručni ili preddiplomski sveučilišni studij.
U slučaju stručnog ili preddiplomskog sveučilišnog studija to je srednjoškolsko obrazovanje.

TABLICA 2.3. : STRUKTURA UPISANIH STUDENATA I ZANIMANJE ZA STUDIJSKI PROGRAM U POSLJEDNJE TRI  GODINE
AKO UPISNE KVOTE NEMAMO, KOJI SE PODATAK TU NAVODI? IMAMO MAX ILI MIN BROJ STUDENATA
Ako je nemate, nećete je prikazati. Prikažite broj prijavljenih i broj upisanih studenata.

ŠTO ZNAČI PROSJEČNA OCJENA; NAŠI SPECIJALISTIČKI POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJI TRAJU JEDNU GODINU, PRVI SEMESTAR POLAGANJE, A DRUGI PRIJAVA I OBRANA RADA? KAKO ĆEMO RAČUNATI PROSJEK?
Navedite ocjenu za tu jednu godinu.

DA LI JE OBVEZNO RAČUNATI PROSJEČNU OCJENU AKO NE POSTOJI PROGRAM U KOJEM SE VODI TAKVA EVIDENCIJA?
Da

PRETPOSTAVLJAM DA SE ASISTENTI I ZNANSTVENI NOVACI BROJE I POD STUDENTE (POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA)?
Da, svi koji su upisali studij su studenti. Dakle i njih pribrojite na za to određena mjesta u u samoanalizi  (npr. u tablici 2.3. Struktura upisanih studenata i zanimanje za studijski program u posljednje tri godine).


TABLICA 2.4. PROLAZNOST NA STUDIJSKOM PROGRAMU – TRAŽE LI SE PODATCI ZA SAMO ZADNJE ČETIRI GODINE ILI JE POTREBNO UNIJETI PODATKE OD 2005. PA NA DALJE?
Pitanje se odnosi na tri generacije iz akademske godine 2005./2006.,  2006./2007. i 2007./2008. i promatra se uspjeh te tri generacije sa današnjim trenutkom.
Ukoliko ste pokrenuli bolonjske studije prije 2005./2006., molimo da posebno naznačite i tu generaciju i njenu prolaznost.

TABLICA 2.5. PROVJERA ISHODA UČENJA – U POJAŠNJENJU  STOJI: „NAVEDITE STRUKTURU U NAČINU POLAGANJA PISMENIH ISPITA NA STUDIJSKIM PROGRAMIMA...“ NA ŠTO SE TOČNO ODNOSE TRAŽENI PODATCI? …. – S OBZIROM DA SE U TABLICI SPOMINJE ZAVRŠNI PISMENI I USMENI DA LI JE TOČNO NAPISANO DA SE RADI O POLAGANJU PISMENOG ISPITA ILI BI TREBALO PISATI NAVEDITE STRUKTURU POLAGANJA ISPITA?
Ovdje se potkrala pogreška, treba stajati „Navedite strukturu polaganja ispita“.

TABLICA 2.6.: NAVEDITE BROJ ZNANSTVENIH RADOVA U ZNANSTVENIM ČASOPISIMA KOJE  OBJAVLJUJU DOKTORANDI PRILIKOM IZRADE DOKTORSKE DISERTACIJE.
 DA LI SE MISLI NA POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ  ILI IZVAN DOKTORSKI STUDIJ? (ISTO PITANJE ZA TABLICA 5.1.)
Upisuju se samo poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studiji usklađeni s Bolonjom.

TABLICA 2.8.:DA LI SE INTERNETSKE STRANICE ODNOSE I NA POSLIJEDIPLOMSKE I DOKTORSKE STUDIJE?
Da.

TABLICA 2.8.: INTERNETSKE STRANICE (UPUTE ZA SVEUČILIŠTA) ILI TABLICA 2.6. (UPUTE ZA VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE).
IMAMO 2 STUDIJSKA PROGRAMA NA KOJIMA SE PREDMETI  PREKLAPAJU; AKO  NPR. PREDMET MATEMATIKA IMA SVOJE WEB STRANICE, A ISTU STRANICU KORISTE OBA STUDIJSKA PROGRAMA,  DA LI SU TO 2 WEB STRANICE ILI JEDNA. 
To računate kao 2 web stranice. Odnosno, svaki program navodi zasebno tu stranicu.

TABLICA 2.9. (VISOKA UČILIŠTA U SASTAVU SVEUČILIŠTA) (TABLICA 2.7. -VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE) PROGRAMI CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA – KOJI SE SVE SEMINARI I PROGRAMI UNOSE U TABLICU I ZA KOJE RAZDOBLJE?
Programi namijenjeni obrazovanju odraslih, ako postoje na vašoj ustanovi. Navedite samo programe koji se izvode u trenutku pisanja samoanalize.

UKOLIKO NEKI PREDMET POSTOJI U NASTAVNOM PLANU, A TRENUTNO SE NE IZVODI, KAKO ĆEMO TO OZNAČITI (DA LI DA ZA TAKAV PREDMET NE NAVODIMO NOSITELJA ILI OPTEREĆENJE PREDMETA 0)
Kako je predmet u nastavnom programu i planu, ali se ne izvodi, točan opis toga bi bio, kao što ste i naveli, da se evidentira opterećenje od 0 sati.

KOD PRIKAZIVANJA PODATAKA O PREDMETU, AKO PREDMET IMA NPR. 30 SATI SEMINARA KOJEG IZVODE SURADNICI (VIŠI ASISTENTI, ASISTENTI ILI NOVACI) DA LI EVIDENTIRAMO IMENA TIH SURADNIKA KAO IZVOĐAČE SEMINARA.
Da, potrebno je navesti sve izvođače nastave.

DA LI SE PRIKAZUJU SATI NASTAVE ODRŽANE I ZA IZVANREDNE STUDENTE I KAKO?
NPR: AKO PREDMET IMA: 30 SATI PREDAVANJA, 20 SATI VJEŽBI.
A IZVODI SE:
ZA REDOVNE STUDENTE: 30 SATI PREDAVANJA -  U 3 GRUPE I 20 SATI VJEŽBI  -  U 2 GRUPE
ZA IZVANREDNE STUDENTE SE PO PRAVILNIKU IZVODI  50% OD UKUPNOG OPTEREĆENJA TJ. U OVOM SLUČAJU OD 50 SATI, TJ. 25 SATI  - RASPOREĐENIH 2/3 PREDAVANJA I 1/3 VJEŽBI – U JEDNOJ GRUPI.
KAKO SE TO PRIKAZUJE? 
Prikazuju se sva opterećenja nastavnika za sve studije i predmete. Broj grupa uvijek treba biti točan, a evidentira se ukupno opterećenje u satima prema vašem Pravilniku.
3.   Studenti

3.D) NAVEDITE MJERE KOJIMA SE OSIGURAVA NEPRISTRANOST I OBJEKTIVNOST NA ISPITIMA. MOŽETE LI DETALJNIJE OBJASNITI NA KAKVE SE MJERE OVDJE MISLI. DA LI SE OVDJE PODRAZUMIJEVA DA BI TREBALO UVESTI MJERE PROVJERE REZULTATA NPR. PISMENIH ISPITA I TKO BI BIO KOMPETENTAN I OVLAŠTEN OBAVLJATI TAKAV POSAO (ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU) ILI SE MISLI NA PRIMJENU ETIČKIH KODEKSA, PRAVILNIKA/PRIRUČNIKA O KVALITETI I SL.?
U skladu s člankom 18. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta:
(1) U svrhu osiguravanja usporedivosti predloženih studijskih programa s akreditiranim srodnim studijskim programima u zemljama Europske unije visoka učilišta su dužna zadovoljiti sljedeće minimalne institucionalne pretpostavke:
1. donijeti opću strategiju razvoja visokog učilišta, te eventualne pojedinačne strategije ili akcijske planove i godišnje javno izvještavati o njihovoj provedbi;
2. definirati i objaviti svoje standarde i propise za provjeru stečenih ishoda učenja (ispitni postupci) u sklopu svih studija koje visoko učilište izvodi, uključujući metode provjere, osiguranja kvalitete, nepristranosti, transparentnosti, postupaka u slučajevima žalbi i drugim relevantnim područjima.

TABLICA 3.2. DA LI SE U UPISUJU PODATCI ZA AKADEMSKU ILI KALENDARSKU GODINU?
Broj završenih studenata u 3 protekle akademske godine. Broj nezaposlenih je sadašnji broj.
4.   Nastavnici

4. B) - OMJER NASTAVNIK/STUDENT. DA LI SE POD NASTAVNIK OVDJE PODRAZUMIJEVAJU SAMO ZNANSTVENO-NASTAVNA ZVANJA (DO DOCENTA) ILI SU TU I NASTAVNA ZVANJA (PREDAVAČI, VIŠI PREDAVAČI). POD STUDENT - DA LI SU TU STUDENTI SAMO PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA
Podrazumijevaju se svi nastavnici u zvanjima, studenti i na poslijediplomskom studiju

TABLICA 4.1. POTREBNO JE NAVESTI STRUKTURU OSOBLJA. MOŽETE LI POJASNITI NA KOJE OSOBLJE SE ODNOSI STUPAC - VANJSKA SURADNJA NASTAVNIKA U PUNOM RADNOM ODNOSU.
Ovdje navedite broj vlastitih nastavnika u punom radnom odnosu koji su vanjski suradnici na drugim visokim učilištima, prema kategorijama (redovni profesor, izvanredni profesor itd.).
TABLICA  4.1. STRUKTURA OSOBLJA – ZA KOJU GODINU SE TRAŽI PODATAK?
Podaci se traže za godinu u kojoj se piše samoanaliza ond. uzima se stanje u godini ispunjavanja samoanalize.

TABLICA 4.2. : OPTEREĆENJE NASTAVNIKA. DA LI SE U TABLICU UNOSI SAMO UKUPAN BROJ SATI (TJ. ZA SVE NASTAVNIKE ZAJEDNO)  ZA SVAKI STUDIJSKI PROGRAM POSEBNO, PO TRAŽENIM OBLICIMA NASTAVE, BEZ OBZIRA NA SMJER, PREDMET, ILI SEMESTAR?
Svakom studijskom programu se pridjeljuju njegovi sati, bez obzira na to je li određeni predmet zajednički za više studijskih programa (česti primjer: engleski jezik, informatika...). Drugim riječima, npr. na svakom studijskom programu prikazuje se 60 sati engleskog.
Opterećenje se ne odnosi na pojedinog nastavnika, nego se za svaki studijski program želi vidjeti udio broja sati nastave koju izvode stalno zaposleni nastavnici a koji dio vanjski suradnici.

TABLICA 4.2. OPTEREĆENJA NASTAVNIKA I VANJSKIH SURADNIKA. ZA KOJI VREMENSKI PERIOD JE POTREBNO DATI PODATKE U OVOJ TABLICI - SAMO ZA AKADEMSKU GODINU U KOJOJ SE PROVODI SAMOANALIZA ILI NEKI DRUGI PERIOD?
Prikažite aktualno opterećenje, odnosno tekuću akademsku godinu

TABLICA 4.3. POPIS NASTAVNIKA. BROJE LI SE ZAPOSLENICI U SURADNIČKIM ZVANJIMA (ASISTENTI, VIŠI ASISTENTI I ZNAN. NOVACI) TAKOĐER U NASTAVNIKE?
Ne, jer prema članku 92. ZZDVO suradnici ne mogu izvoditi osnovni dio nastavnog predmeta.

TABLICA  4.5. :  NASTAVNI MATERIJALI KORIŠTENI U PRETHODNOJ AK.GOD.
ISTI UDŽBENICI I PRIRUČNICI KORISTE SE NA RAZLIČITIM PROGRAMIMA, ODNOSNO SMJEROVIMA UNUTAR PROGRAMA. KAKO ĆEMO BROJITI TAKVE NASTAVNE MATERIJALE?. (NPR. UDŽBENIK IZ MATEMATIKE NAPISAN JE ZA STUDIJSKI PROGRAM EKONOMIJE I POSLOVNE EKONOMIJE; KAKO ĆEMO TO BROJITI;  AKO SE BROJE SAMO JEDNOM, KAKO ĆEMO TAKVE KNJIGE PODIJELITI PO STUDIJSKOM PROGRAMU?
Za svaki studijski program treba navesti svu literaturu. Drugim riječima, literatura se ne dijeli nego svaki studijski program navodi literaturu koju koristi.

TABLICA  4.5. :  NASTAVNI MATERIJALI KORIŠTENI U PRETHODNOJ AK.GOD.
ŠTO SE MISLI POD „BROJ ZNANSTVENIH PUBLIKACIJA VEZANIH UZ NASTAVU“ (DA LI JE OBVEZNA I DOPUNSKA LITERATURA ILI  ŠIRE)?
Obvezna i dopunska.

TABLICA  4.5. :  NASTAVNI MATERIJALI KORIŠTENI U PRETHODNOJ AK.GOD. BROJ PRIRUČNIKA. ZBRAJAJU LI SE PRIRUČNICI NA HRVATSKOM JEZIKU ZAJEDNO S PREVEDENIM PRIRUČNICIMA NA HRVATSKI JEZIK I S PRIRUČNICIMA NA BILO KOJEM JEZIKU? PO KOJEM KRITERIJU KLASIFICIRATI LITERATURU NA STRANOM JEZIKU DA LI JE ON UDŽBENIK ILI PRIRUČNIK?
Riječ je o ukupnom broju priručnika koji se koriste na nastavi u bilo kojoj verziji.
Što se tiče razlikovanja stranih udžbenika i priručnika - i prevedeni udžbenici i priručnici prolaze klasifikaciju na sveučilišnom odboru za nastavnu literaturu pa bi trebali imati na impresumu napomenu kako su klasificirani.
U protivnom najopćenitiji orijentir je da je ono što se zove textbook/handbook u pravilu udžbenik, a ono što se zove manual priručnik.

TABLICA  4.5. :  NASTAVNI MATERIJALI KORIŠTENI U PRETHODNOJ AK.GOD.
BROJ PREDMETA ZA KOJE POSTOJE NA WEB STRANICAMA RECENZIRANI PRIRUČNICI: POSTOJE ISTI PREDMETI I ISTI PRIRUČNICI NA RAZLIČITIM STUDIJSKIM PROGRAMIMA. JESU LI TO 2 PREDMETA?
Svakom studijskom programu se pridjeljuje priručnik koji koristi.
5.   Znanstvena i stručna djelatnost

5.M) NAVEDITE NA KOJI STE NAČIN USPOSTAVILI SUSTAVNU POLITIKU PRAĆENJA OPSEGA I KVALITETE ZNANSTVENOG ILI UMJETNIČKOG RADA NA VAŠEM VISOKOM UČILIŠTU TE OPIŠITE NJEZINE ELEMENTE I NAČIN DJELOTVORNE PRIMJENE.
ŠTO SE MISLI POD OVOM TOČKOM? KOJI SU INDIKATORI?
Misli se na sustavne procese odnosno tijela koja se bave analizom i praćenjem znanstvenog rada – u nekim slučajevima to može biti Ured za znanost ili tijelo s drugim nazivom koje će voditi brigu o analizi uspješnosti znanstvenih projekata vaše institucije.

TABLICA 5.5 BIBLIOGRAFIJA.  NA KOJE SE RAZDOBLJE ODNOSE POPISI RADOVA (ZNANSTVENIKA.), TJ. DA LI BIBLIOGRAFIJA UKLJUČUJE I 2011. GODINU?
Bibliografija uključuje i 2011. godinu, do trenutka pisanja samoanalize.

TABLICA 5.5. BIBLIOGRAFIJA. UKUPAN BROJ RADOVA – DA LI SE MISLI NA SUMU SLJEDEĆA 3 STUPCA ILI NA NEŠTO DRUGO?
Ne, to je broj ukupnih radova vezanih uz visoko učilište.

TABLICA 5.5. BIBLIOGRAFIJA. BROJ RADOVA NASTAVNIKA. DA LI SE POD NASTAVNIKE OVDJE MISLI NA NASTAVNA ZVANJA (PREDAVAČI I VIŠI PREDAVAČI) I ZNANSTVENO-NASTAVNA ZVANJA (DOCENTI, IZVANREDNI I REDOVITI PROFESORI).
Za sve koji su stalno zaposleni, a imaju nastavna odnosno znanstveno-nastavna zvanja

TABLICA 5.5. BIBLIOGRAFIJA. BROJ RADOVA NASTAVNIKA  – AKO NA JEDNOM RADU SUDJELUJU NPR. 3 KOAUTORA S ISTE USTANOVE DA LI SE TO U STUPCU BROJ RADOVA NASTAVNIKA NAVODI KAO 3 DOPRINOSA ILI 1 DOPRINOS? ILI SE MOŽDA U OVOM STUPCU MISLI SAMO NA RADOVE NA KOJIMA JE JEDAN AUTOR?
Ukoliko su jedan rad napisala 3 koautora sa iste ustanove to se prikazuje na sljedeći način:
Ukupan broj radova: odnosi se na ustanovu=1
Broj radova nastavnika: rad se pribraja svakom nastavniku prema udjelu doprinosa =3
Broj radova koji su zajednički napisala dva ili više nastavnika: odnosi se na ustanovu=1

TABLICA 5.5. BIBLIOGRAFIJA. BROJ RADOVA NASTAVNIKA  – UKOLIKO SU RAD NAPISALA TRI NASTAVNIKA, PRI ČEMU SU DVA S ISTE USTANOVE, A TREĆI S DRUGOG VISOKOG UČILIŠTA, DA LI SE TAJ RAD EVIDENTIRA I U TREĆOJ (ZAJEDNIČKI RAD DVA ILI VIŠE NASTAVNIKA S ISTE USTANOVE) I U ČETVRTOJ KOLONI (ZAJEDNIČKI RAD PROIZAŠAO IZ SURADNJE S DRUGIM VISOKIM UČILIŠTIMA) ILI SE EVIDENTIRA SAMO U ČETVRTOJ KOLONI?
Evidentira se u trećoj i četvrtoj koloni.

TABLICA 5.5. BIBLIOGRAFIJA. BROJ RADOVA KOJI SU PROIZAŠLI IZ SURADNJE S DRUGIM VISOKIM  UČILIŠTIMA I ZNANSTVENIM ORGANIZACIJAMA. DA LI SE MISLI NA SURADNJU SAMO NA TEMELJU POTPISANIH SPORAZUMA O SURADNJI ILI ŠIRE (INDIVIDUALNA SURADNJA U ZNANSTVENIM PROJEKTIMA I SL. ?
Misli se na svu suradnju, uključujući individualnu.

TABLICA 5.5. BIBLIOGRAFIJA. AUTORSTVO DOMAĆIH KNJIGA. DA LI UDŽBENIK (NASTAVNI MATERIJAL) ULAZI U AUTORSTVO DOMAĆIH KNJIGA?
Prilažemo odgovor Akreditacijskog savjeta:  "Udžbenik je knjiga koja sadrži stručne tekstove te se tako i svrstava. Dakle, domaća knjiga sa stručnim tekstovima. Prema definiciji  CARneta (Hrvatska akademska i istraživačka mreža) „Udžbenik je nastavno sredstvo (djelo) koje izlaže gradivo utvrđeno nastavnim planom i programom. Ako govorimo o sveučilišnom udžbeniku, zahtijeva se da udžbenik daje cjelovit prikaz predmeta, što uključuje i teoretske pretpostavke, te da ima trajniji karakter.“ (potcrtano je kako bi se vidjela razlika od skripta koja mogu sadržavati samo dio gradiva).
Štoviše „Sveučilišni udžbenik odobrava  sveučilišno Povjerenstvo za znanstveno-nastavnu literaturu  na temelju mišljenja troje recenzenta."
Dakle, svaki takav udžbenik možete navesti u rubriku autorstvo domaćih knjiga.

TABLICA 5.6. ZNANSTVENA PRODUKTIVNOST PREMA USTROJBENIM JEDINICAMA VISOKOG UČILIŠTA (5.4. ZA VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE). ŠTO SE TOČNO PODRAZUMIJEVA POD POJMOM „USTROJBENA JEDINICA“?
Pod tim pojmom podrazumijevaju se funkcionalne organizacijske cjeline kao što su npr. odjeli, zavodi, katedre i slično. Ako ih vaša institucija nema, ne ispunjavate tablice 5.6 (za sveučilišta/visoke škole) odnosno 5.4. (za veleučilišta i visoke škole).

TABLICA 5.6. ZNANSTVENA PRODUKTIVNOST PREMA USTROJBENIM JEDINICAMA VISOKOG UČILIŠTA (5.4. ZA VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE). IMAMO SLUČAJEVE DA SE POJEDINI ZNANSTVENICI NALAZE U VIŠE USTROJBENIH JEDINICA (KATEDRI)  TE JE TEŠKO PODIJELITI OBJAVLJENE RADOVE PO KATEDRAMA DA LI SMO OBVEZNI POPUNITI OVU TABLICU?
Svaka ustrojbena jedinica navodi radove svojih profesora iako je taj profesor angažiran i na drugoj ustrojbenoj jedinici. Dakle, isti rad pripisuje se i jednoj i drugoj ustrojbenoj jedinici ako je angažiran na obje.

6.   Mobilnost i međunarodna suradnja

6.A) NAVEDITE NAČIN NA KOJI PODUPIRETE UNUTARNJU MOBILNOST. DA LI SE MISLI SAMO NA MOBILNOST UNUTAR ODJELA NAŠEG SVEUČILIŠTA ILI I MOBILNOST SA DRUGIH SRODNIH STUDIJA SA DRUGIH VISOKIH UČILIŠTA U HRVATSKOJ?
Misli se na mobilnost sa drugih srodnih studija unutar Hrvatske.

6.A) NAVEDITE NAČIN NA KOJI PODUPIRETE UNUTARNJU MOBILNOST. MOŽETE LI MALO DETALJNIJE POJASNITI ŠTO SVE SMATRATE POD MOBILNOST NASTAVNIKA, DALI SU TO SAMO BORAVCI KROZ ODREĐENE PROGRAME MOBILNOSTI?
Kako kroz programe mobilnosti tako i kroz pojedinačnu suradnju visokih učilišta, odnosno ostale oblike suradnje

6.B) DALI OSTALI OBLICI SURADNJE MOGU UKLJUČIVATI I BORAVAK NASTAVNIKA U INOZEMSTVU RADI SURADNJE NA ZNANSTVENIM PROJEKTIMA?
Da
6.C) ŠTO ZNAČI ANALIZIRATI PRIMJENU MEĐUNARODNOG ISKUSTVA NAŠIH NASTAVNIKA I SURADNIKA STEČENO DULJIM BORAVCIMA NA UGLEDNIM SVEUČILIŠTIMA U SVIJETU. O KAKVIM ISKUSTVIMA KONKRETNO JE RIJEČ? PRIMJENA MEĐUNARODNOG ISKUSTVA NAŠIH NASTAVNIKA NA ŠTO KONKRETNO?
Ovdje je potrebno opisno navesti na koji način su vaši nastavnici po povratku na matičnu instituciju implementirali primjere dobre prakse, odnosno primijenili stečeno iskustvo na poboljšanje nastavnog i znanstvenog rada na učilištu.

TABLICA 6.1. MOBILNOST NASTAVNIKA I SURADNIKA. DA LI SE BILJEŽE MEĐUNARODNA ISKUSTVA I BORAVCI SURADNIKA NAŠEG UČILIŠTA KOJI SU ISTOVREMENO NASTAVNICI DRUGOG UČILIŠTA? AKO DA, ZNAČI DA OBA UČILIŠTA NEOVISNO BILJEŽIMO PARAMETRE ZA ISTOG NOSITELJA!
Bilježe se međunarodna iskustva i boravci samo suradnika zaposlenih na vašem visokom učilištu.
TABLICA 6.1. MOBILNOST NASTAVNIKA I SURADNIKA. KAKO SE EVIDENTIRAJU BORAVCI ILI BIBLIOGRAFIJE NASTAVNIKA KOJI NISU DANAS U RADNOM ODNOSU NA NAŠEM UČILIŠTU? AKO JE NASTAVNIK ČIJI SE BORAVCI ILI RADOVI BROJE DANAS ZAPOSLENIK DRUGOG UČILIŠTA, A DO PRIJE GODINU DANA BIO ZAPOSLENIK NAŠEG UČILIŠTA, DA LI SE NJEGOVI BORAVCI ILI RADOVI TERETE SAMO NA DRUGO UČILIŠTE ČIJI JE TRENUTNO ZAPOSLENIK, ILI DRUKČIJE...?
Kako se u samoanalizi gleda znanstvena produktivnost cijelog učilišta, molimo da navedete i radove nastavnika koji više nisu u radnom odnosu na vašem učilištu, ali su u zadnjih pet godina kao vaši zaposlenici objavljivali radove.

TABLICA 6.1. MOBILNOST NASTAVNIKA I SURADNIKA. ŠTO SPADA POD ZNANSTVENI, UMJETNIČKI, NASTAVNI ILI STRUČNI BORAVAK NASTAVNIKA? KOJI OBLICI BORAVKA SPADAJU U SVAKU OD TIH KATEGORIJA? NPR. DA LI BORAVAK RADI SUDJELOVANJA NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI SPADA POD ZNANSTVENI ILI STRUČNI BORAVAK? ILI NPR. BORAVAK U SVRHU NEKOG PROJEKTA DA LI SPADA U ZNANSTVENI BORAVAK?
Prisustvovanja međunarodnim skupovima (prezentacija stručnih ili znanstvenih radova) nisu znanstveni niti stručni boravak nastavnika u inozemstvu.
Odgovor ovisi i o svrsi i sadržaju posjeta. Ako je riječ o stručnom projektu onda je to stručni boravak, ako se realizira suradnja na znanstvenom projektu onda je
to naravno znanstveni posjet.
Cilj i vrsta projekta vidi se iz projektne dokumentacije.
7.   Resursi: stručne službe, prostor, oprema i financiranje

ZA KOJE RAZDOBLJE SE ISPUNJAVAJU FINANCIJSKI PODACI?
Podaci se ispunjavaju za posljednje dvije kalendarske godine.

U KOJEM SE FINANCIJSKOM OBLIKU ISPUNJAVAJU FINANCIJSKI PODACI (KUNAMA I LIPAMA, KUNAMA, TISUĆAMA KUNA)?
Nije strogo utvrđeno, ali ako koristite tisuće kuna, molimo da to naznačite iznad tablice.

7.A) ŠTO SE MISLILO POD ANALIZOM BROJA ADMINISTRATIVNOG, TEHNIČKOG I POMOĆNOG OSOBLJA U ODNOSU PREMA TEHNIČKOJ I DRUGOJ OPREMI ZA ODRŽAVANJE, ODNOSNO NA KOJI NAČIN DA KOMPARIRAMO TE KATEGORIJE.
TAKOĐER KOD USPOREDBE ISTOG OSOBLJA S „ZAPOSLENIM NASTAVNICIMA I SURADNICIMA“ , DALI SE MISLI NA STALNO ZAPOSLENE „NASTAVNIKE I SURADNIKE“.
U spomenutom se poglavlju broj administrativnog, tehničkog i pomoćnog osoblja analizira u odnosu prema broju zaposlenih nastavnika i studenata, broju studenata, ali se u odnosu na tehničku i drugu opremu promatra broj tehničkog osoblja kako bi se procijenila dostatnost osoblja za održavanje opreme;
U usporedbi spomenutog osoblja sa „zaposlenim nastavnicima i studentima“, treba napisati broj stalno zaposlenih nastavnika i suradnika (u punom radnom odnosu).

TABLICA 7.1.-7.4. ŠTO SE PODRAZUMIJEVA POD POJMOM "IDENTIFIKACIJA ZGRADE".
Identifikacija zgrade nije kolona koju je obavezno ispuniti ukoliko nemate više različitih zgrada, ona služi da učilišta u kojima se nastava i ostale djelatnosti odvijaju na više lokacije mogu opisati funkcije određene zgrade (npr. glavna zgrada, dekanat, itd.) odnosno adresa zgrade (7.2. - 7.4.)

TABLIC A 7.10. MOŽETE LI POJASNITI KOJE TOČNO PODATKE TRAŽITE U OKVIRU TABLICE NAVEDITE PODATKE O OPREMLJENOSTI KNJIŽNICE, PO POJEDINOM STUPCU?
   Broj naslova knjiga - odnosi se na ukupan broj naslova knjiga koje imate u knjižnici

   Broj udžbenika - odnosi se na ukupan broj udžbenika koje imate u knjižnici (broj udžbenika podrazumijeva sve udžbenike bez obzira na broj primjeraka)

   Ocjena suvremenosti knjiga i udžbenika (od 1– 5) - sami procijenite suvremenost knjiga i udžbenika koje posjeduje vaša knjižnica ocjenom od 1-5

   Broj naslova inozemnih časopisa - napišite broj naslova inozemnih časopisa u vašoj knjižnici

   Broj naslova domaćih časopisa - napišite broj naslova domaćih časopisa u vašoj knjižnici

   Ocjena funkcionalnosti kataloga knjiga i časopisa - procijenite ocjenom od 1-5 funkcionalnosti kataloga knjiga i časopisa

   Ocjena opremljenosti (od 1 – 5) - mogućnosti kopiranja za nastavnike i studente,  nabava  kopija iz drugih knjižnica,  katalozi radova nastavnika itd.

   Ocijenite kvalitetu i dostupnost elektroničkih sadržaja (od 1 – 5) - sami ocijenite ocjenom od 1-5 kvalitetu dostupnost elektroničkih sadržaja( pod elektronskim se sadržajima podrazumijevaju elektronska izdanja knjiga, časopisa, baze podataka, ali i katalozi vlastite i vanjskih knjižnica)
Evidentirano
 Str: [1] Gore Ispis 
AZVO QA forum | Područja | Reakreditacija visokih učilišta 2011/2012 | Topic: Često postavljana pitanja - REAKREDITACIJA « natrag naprijed »
Skoči na:  


Prijavite se korisničkim imenom, lozinkom i duljinom prijave

Pokreće MySQL Pokreće PHP Powered by SMF 2.0.15 | SMF © 2006, Simple Machines LLC Valjani XHTML 1.0! Valjani CSS!